Có 1 kết quả:

rì guǐ

1/1

rì guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sundial