Có 1 kết quả:

rì shài shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sunburn