Có 1 kết quả:

rì yuè wǔ xīng

1/1

rì yuè wǔ xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sun, moon and the five visible planets