Có 1 kết quả:

Rì běn chā wěi hǎi yàn ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄔㄚ ㄨㄟˇ ㄏㄞˇ ㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Matsudaira's storm petrel (Oceanodroma matsudairae)