Có 1 kết quả:

Rì běn tiān huáng

1/1

Rì běn tiān huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Emperor of Japan