Có 1 kết quả:

Rì běn liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Japanese leaf warbler (Phylloscopus xanthodryas)