Có 1 kết quả:

Rì běn mǐ jiǔ

1/1

Rì běn mǐ jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Japanese rice wine
(2) sake