Có 1 kết quả:

Rì běn guǐ zi

1/1

Rì běn guǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Japanese devil (common term of abuse in wartime China and in subsequent writing)