Có 1 kết quả:

rì wú xiá guǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

no time to spare (idiom)