Có 1 kết quả:

rì huán shí ㄖˋ ㄏㄨㄢˊ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

an annular eclipse of the sun