Có 1 kết quả:

rì huán shí

1/1

rì huán shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

an annular eclipse of the sun