Có 2 kết quả:

Rì jīng píng jūn zhǐ shùrì jīng píng jūn zhǐ shù

1/2

Từ điển Trung-Anh

Nikkei 225 stock market index

Từ điển Trung-Anh

Nikkei index