Có 1 kết quả:

rì luò xī shān

1/1

rì luò xī shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the sun sets over western hills (idiom); the day approaches its end
(2) fig. time of decline
(3) the end of an era
(4) Sic transit gloria mundi

Một số bài thơ có sử dụng