Có 1 kết quả:

jiù ㄐㄧㄡˋ
Âm Pinyin: jiù ㄐㄧㄡˋ
Tổng nét: 5
Bộ: rì 日 (+1 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丨丨フ一一
Thương Hiệt: LA (中日)
Unicode: U+65E7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: cựu
Âm Nôm: cựu
Âm Nhật (onyomi): キュウ (kyū)
Âm Nhật (kunyomi): ふる.い (furu.i), もと (moto)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: gau6

Tự hình 3

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

jiù ㄐㄧㄡˋ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. cũ
2. lâu

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 舊.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cũ: 舊學 Lối học cũ; 舊觀點 Quan điểm cũ; 舊機器 Máy cũ; 衣服已穿舊了 Quần áo đã mặc cũ; 舊友 Bạn cũ, bạn cố tri;
② Xưa: 舊¨¹ Nước xưa; 舊日 Ngày xưa;
③ Cổ: 舊戲 Tuồng cổ; 舊詩 Thơ cổ;
⑤ Lâu đời: 舊恨 Mối hận lâu đời; 舊怨 Nỗi oán hận lâu đời.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 舊

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết tắt của chữ Cựu 舊.

Từ điển Trung-Anh

(1) old
(2) opposite: new 新
(3) former
(4) worn (with age)

Từ ghép 123

bù niàn jiù è 不念旧恶chén guī jiù xí 陈规旧习chén jiù 陈旧chóng cāo jiù yè 重操旧业chóng lì jiù yóu 重历旧游chóng tí jiù shì 重提旧事chóng wēn jiù mèng 重温旧梦chóng wēn jiù yè 重温旧业chóng xiū jiù hǎo 重修旧好chú jiù bù xīn 除旧布新chú jiù gēng xīn 除旧更新fān jiù zhàng 翻旧账fèi jiù 废旧fǔ jiù 腐旧fù jiù 复旧Gè jiù 个旧Gè jiù shì 个旧市gǔ jiù 古旧gù jiù 故旧gù jiù bù qì 故旧不弃huà jiù 话旧huái jiù 怀旧huái jiù gǎn 怀旧感jiù àn 旧案jiù bǎn 旧版jiù bìng 旧病jiù bìng fù fā 旧病复发jiù bù 旧部jiù chē shì chǎng 旧车市场jiù chēng 旧称jiù chóu xīn hèn 旧愁新恨jiù dà lù 旧大陆jiù de bù qù , xīn de bù lái 旧的不去,新的不来jiù dì 旧地jiù dì chóng yóu 旧地重游jiù diào chóng tán 旧调重弹jiù diào zi 旧调子jiù dū 旧都jiù è 旧恶jiù gù 旧故jiù guān 旧观jiù guàn 旧贯jiù guó 旧国jiù hǎo 旧好jiù huáng li 旧皇历jiù huò 旧货jiù huò shì chǎng 旧货市场jiù jí 旧疾jiù jì 旧迹jiù jiā 旧家jiù jiāo 旧交jiù jiào 旧教jiù jǐng chóng xiàn 旧景重现jiù jū 旧居jiù lì 旧例jiù lì 旧历jiù lì nián 旧历年jiù mào 旧貌jiù mèng 旧梦jiù mín zhǔ zhǔ yì gé mìng 旧民主主义革命jiù míng 旧名jiù nián 旧年jiù pài 旧派jiù píng zhuāng xīn jiǔ 旧瓶装新酒jiù qián 旧前jiù qíng 旧情jiù rì 旧日jiù shī 旧诗jiù shí 旧时jiù shí 旧识jiù shí dài 旧时代jiù shì 旧事jiù shì 旧式jiù shū 旧书jiù sú 旧俗jiù sǔn 旧损jiù tài 旧态jiù tài fù méng 旧态复萌jiù tǐ 旧体jiù tǐ shī 旧体诗jiù wén 旧闻jiù wù 旧物jiù xí 旧习jiù xué 旧学jiù yè 旧业jiù yóu 旧游jiù yǒu 旧友jiù yǔ 旧雨jiù yuàn 旧怨jiù yuē 旧约jiù zhái 旧宅jiù zhàng 旧账jiù zhī 旧知jiù zhǐ 旧址jiù zhì 旧制jiù zì tǐ 旧字体lǎo jiù 老旧liàn jiù 恋旧liàn jiù qíng jié 恋旧情结niàn jiù 念旧pò jiù 破旧pò jiù lì xīn 破旧立新pò sì jiù 破四旧qì jiù tú xīn 弃旧图新qīn jiù 亲旧réng jiù 仍旧shǒu jiù 守旧shǒu jiù pài 守旧派shuài yóu jiù zhāng 率由旧章sì jiù 四旧sòng jiù yíng xīn 送旧迎新tài jiù huàn xīn 汰旧换新xǐ xīn yàn jiù 喜新厌旧xīn chóu jiù hèn 新愁旧恨xīn píng jiù jiǔ 新瓶旧酒xīn píng zhuāng jiù jiǔ 新瓶装旧酒xù jiù 叙旧yī jiù 依旧yī qiè rú jiù 一切如旧yīn xún shǒu jiù 因循守旧zhào jiù 照旧zhé jiù 折旧zhé jiù lǜ 折旧率