Có 1 kết quả:

jiù yǒu

1/1

jiù yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old friend