Có 1 kết quả:

jiù hǎo

1/1

jiù hǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old friendship