Có 1 kết quả:

jiù zì tǐ

1/1

jiù zì tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

kyujitai, traditional Japanese character used before 1946