Có 1 kết quả:

jiù qíng

1/1

jiù qíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old affection