Có 1 kết quả:

jiù rì

1/1

jiù rì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former times
(2) olden days