Có 2 kết quả:

Jiù yuējiù yuē

1/2

Jiù yuē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Old Testament

jiù yuē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) former agreement
(2) former contract