Có 1 kết quả:

jiù dū

1/1

jiù dū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old capital