Có 1 kết quả:

Jiù jīn shān ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

San Francisco, California