Có 1 kết quả:

jiù yǔ

1/1

jiù yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old friends