Có 1 kết quả:

zǎo qián

1/1

zǎo qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

previously