Có 1 kết quả:

zǎo liàn

1/1

zǎo liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

puppy love