Có 1 kết quả:

zǎo xiè

1/1

zǎo xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

premature ejaculation