Có 1 kết quả:

xún nián

1/1

xún nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) full year
(2) ten years