Có 1 kết quả:

xún rì

1/1

xún rì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) ten days
(2) short period