Có 1 kết quả:

xún kè ㄒㄩㄣˊ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) test every ten day
(2) periodic deadline