Có 1 kết quả:

xún kè

1/1

xún kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) test every ten day
(2) periodic deadline