Có 1 kết quả:

hàn sǎn

1/1

hàn sǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) parasol