Có 1 kết quả:

hàn zāi

1/1

hàn zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

drought

Một số bài thơ có sử dụng