Có 1 kết quả:

hàn yān

1/1

hàn yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tobacco (smoked in a long-stemmed pipe)