Có 1 kết quả:

hàn xiàng

1/1

hàn xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

drought