Có 1 kết quả:

shí guāng ㄕˊ ㄍㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) time
(2) era
(3) period of time