Có 1 kết quả:

shí guāng

1/1

shí guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) time
(2) era
(3) period of time