Có 1 kết quả:

shí guāng jī

1/1

shí guāng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

time machine