Có 1 kết quả:

shí chéng

1/1

shí chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) timetable
(2) schedule