Có 1 kết quả:

kuàng shì

1/1

kuàng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incomparable
(2) none to compare with at that time