Có 1 kết quả:

kuàng dài

1/1

kuàng dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unrivalled
(2) without peer in this generation