Có 1 kết quả:

kuàng dì

1/1

kuàng dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) open space
(2) open field