Có 1 kết quả:

kuàng miǎo

1/1

kuàng miǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

remote and vast