Có 1 kết quả:

kuàng kè

1/1

kuàng kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play truant
(2) to cut classes