Có 1 kết quả:

kuàng fèi

1/1

kuàng fèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to waste
(2) to squander