Có 1 kết quả:

kuàng yě

1/1

kuàng yě

giản thể

Từ điển phổ thông

đồng cỏ rộng lớn

Từ điển Trung-Anh

wilderness