Có 1 kết quả:

kuàng kuò

1/1

kuàng kuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vast