Có 1 kết quả:

Áng rén xiàn

1/1

Áng rén xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ngamring county, Tibetan: Ngam ring rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet