Có 1 kết quả:

Áng Shān

1/1

Áng Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Aung San (1915-1947), Burmese general and politician, hero of Myanmar independence movement and father of Aung San Su Kyi 昂山素季[Ang2 Shan1 Su4 Ji4]