Có 1 kết quả:

Kūn lún shān

1/1

Kūn lún shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kunlun Mountain range