Có 1 kết quả:

Kūn shì lán ㄎㄨㄣ ㄕˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Queensland, northeast Australian state