Có 1 kết quả:

Kūn shì lán

1/1

Kūn shì lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Queensland, northeast Australian state