Có 1 kết quả:

Kūn shì lán zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Queensland (Australia)