Có 1 kết quả:

Kūn shān shì

1/1

Kūn shān shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kunshan county level city in Suzhou 蘇州|苏州[Su1 zhou1], Jiangsu