Có 1 kết quả:

Kūn tīng · Tǎ lún dì nuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

Quentin Tarantino (1963-), American film director